İndirimli
Kayıt & Konaklama
Son Başvuru
Tarihi


15 Nisan 2018


Katılım Formu için Tıklayınız

Bildiri
Son Gönderim Tarihi


15 Şubat 2018Bildiri Göndermek için Tıklayınız

Ulaşım

Ulaşım ve transfer detayları...
    

OnlIne BİLDİRİ

Online bildiri gönderimi…
    

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre önemli tarihleri...
    

8. Otomotİv Teknolojİlerİ Kongresİ Görüntülerİ