İndirimli
Kayıt & Konaklama
Son Başvuru
Tarihi


23 Mart 2016


Katılım Formu için Tıklayınız

Bildiri
Son Gönderim
Tarihi


1 Ocak 2016


Bildiri Göndermek için Tıklayınız

BİLİMSEL PROGRAM

Yapım Aşamasında...
    

konular

Kongremizin ana konu başlıkları...
    

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre önemli tarihleri...
    
7. Otomotİv Teknolojİlerİ Kongresİ Görüntülerİ