Davet

Otomotiv sektörü birçok sektörü etkileyen, çok fazla sayıda teknolojiyi içeren, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen, istihdam ve ekonomiye katkı açısından katma değeri çok yüksek olan güçlü bir sektördür. Diğer sektörler ile çok yakın ilişkisi vardır ve gelişimlerine destek olmaktadır, savunma ve havacılık sektörlerinin de en önemli destekçisidir. Rekabetçi yapısı ve bünyesinde çok fazla sayıda teknolojiyi barındırması nedeniyle araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerini desteklemesi gibi özelliklerinden dolayı da Türkiye için son derece önemlidir.  

Otomotiv Endüstrisi gelinen süreçte toplam Türkiye ihracatına önemli bir katkı sağlamakta ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu gelişmeyi sürdürmek, öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için teknolojiye dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmak gerekmektedir. Dünyada rekabetin en üst düzeyde olduğu sektörde özellikle Üniversitelerin, Sektör kuruluşlarının, Devletin ilgili Kurumlarının, Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının otomotiv sektörüne yönelik birlikte yapacağı çalışmalar Türkiye’nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedefleri açısından çok önemlidir. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında inovasyon ve katma değeri yüksek ürün üretimi açısından istenen düzeyde değildir. Otomotiv sektörü edindiği üretim merkezi olma konumu ve becerisini gelecekte de koruyarak, taşıt tasarım ve imalat alanında ulusal bir yetkinlik kazanacak şekilde teknoloji geliştiren ve kullanan bir sektör olma konumuna gelmelidir.

Ulusal ve uluslararası kongreler bilim ve teknolojik gelişmelerin görüşülmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması bakımından çok önemlidir. Kongreler, otomotiv sektörü ile alakalı kişileri ve kuruluşları bir araya getirmek, bu kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlayarak, otomotiv sektöründe Araştırma ve Teknoloji Geliştirme çalışmalarını geliştirmeye katkıda bulunmaktadır.    İlki 2002' de yapılan OTEKON Kongreleri geleneksel hale gelmiş ve kurumsallaşmış yapısıyla ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelişimine tasarım ve Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşmasına yönelik 2023 hedeflerine ulaşmak misyonuna hizmet etmektedir. Otomotiv sanayiinin üretim alanında elde edilen üstünlükleri koruması ve geliştirmesinin yanında tasarım merkezi olma kavramının benimsemesi ve uygulamaya geçirebilmesi için OTEKON Kongresi teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmak açısından ideal bir ortam oluşturmaktadır.

Otomotiv Teknolojileri Kongresinin bu düzeye gelmesinde katkısı olan, Kongreye destek veren tüm sponsorlara ve bildiri gönderenlere ve tüm katılanlara teşekkür ederiz. Sekizincisi 2016 yılında yapılan OTEKON Kongreleri ile elde edilen tecrübe ve deneyimlerden de yararlanılarak Otomotiv Teknolojileri Kongresini uluslararası alana taşımak için Dokuzuncu Otomotiv Teknolojileri Kongresinin 2018 yılında Uluslararası yapılmasına karar verilmiştir.

İlki 2002 yılında yapılan, iki senede bir başarılı bir şekilde tekrarlayan ve geleneksel hale gelen Otomotiv Teknolojileri Kongresinin dokuzuncusu Uluslararası olarak 07-08 Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa’ da düzenlenecektir. OTEKON kongreleri katılımcılar için otomotiv ve ilgili sektörlerde en son teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları paylaşmak ve tartışmak açısından ideal bir ortam oluşturmaktadır. Otomotiv alanında son teknolojik gelişmeleri paylaşmak, katkıda bulunmak ve geleceğin transport sistemlerini şekillendirmek için akademisyenler ile sektörde çalışanları Uluslararası 9.Otomotiv Teknolojileri Kongresi – OTEKON2018’ e katılmaya davet ediyoruz.Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Ferruh Öztürk 
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Uludağ Üniversitesi